Smiley face

Open data

Published on 09:20 AM | by Raluca Pop

0

Date deschise pentru cultură şi educaţie

Raluca Pop din partea MetruCub a participat pe 18 şi 20 septembrie 2013 la întâlnirile de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi de la Ministerul Culturii  în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile, inclusiv programatori voluntari și reprezentanți ai posibililor utilizatori. Aceste întâlniri sunt organizate de Cancelaria Primului Ministru în cadrul planului de activităţi aferent Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, “un acord internaţional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise.”

Am solicitat Ministerului Educaţiei Naţionale publicarea sub formă de date deschise a activităților extrașcolare și extracurriculare organizate în școlile din România în cadrul programului “Școala Altfel” (2012) și continuarea sa în 2013, programul “Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Ministerul Educaţiei Naţionale va prezenta până la data de 28 septembrie 2013 un punct de vedere cu privire la solicitările formulate de toţi participanţii la discuţie.

La Ministerul Culturii am solicitat publicarea sub forma de date deschise a mai multor documente:

  •  lista proiectelor si programelor finantate de Ministerul Culturii si de Administratia Fondului Cultural National intr-un format prelucrabil automat .xls (in prezent aceste informatii, cand sunt disponibile, sunt in format .pdf, care nu permite procesarea lor facila pentru alte studii si cercetari). Aceste informatii pot fi transmise incepand cu 2007 in prezent;
  • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Ministerului Culturii, inclusiv ordinele de ministru si actele care modifica structura institutiei (in prezent informatia nu este actualizate pe site-ul MC) – conform listei de informatii de interes public de comunicat din oficiu conform 544/2001;
  • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil al MC din 2007 incoace in format prelucrabil automat, .xls – – conform listei de informatii de interes public de comunicat din oficiu conform 544/2001;
  • rapoartele de activitate ale Ministerul Culturii din 2007 in prezent. Acum pe pagina Ministerul Culturii nu se afla niciun raport, linkul de la Raportul din 2012 nu functioneaza (intoarce la pagina principala)
  • in ce priveste rapoartele anuale de activitate ale institutiilor subordonate Ministerului Culturii, structura tabelara a unora dintre informatiile din rapoarte permite prezentare acestora intr-un format prelucrabil automat. Cele mai importante date sunt: a6: profilul beneficiarului actual – numar de beneficiari realizat anual; d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate; gradul de crestere a veniturilor proprii in totalul veniturilor: indicele de utilizare a sălii; f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat.
  • listele cu informaţii clasificate din cadrul ministerului Culturii;
  • Registrul Artelor Spectacolului;
  • lista lucrărilor de artă monumentală de importanţă naţională sau cu valoare artistică deosebită;
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, precum şi componenţa acesteia;
  • lista muzeelor şi colecţiilor publice din Romania.

Am sustinut ideea arhitectului Florin Balteanu din partea Observatorului Urban de a face disponibile pe site-ul ministerului Culturii, nu pe site-ul alternativ http://www.cultura-net.ro/Dezbateri.aspx proiectele de acte normative supuse dezbaterii de către Ministerul Culturii. De asemenea, acestea trebuie sa contina notele de fundamentare, rapoarte ale consultării populaţiei (care să includă modul în care au fost integrate propunerile, care sint propunerile respinse şi de ce). De asemenea, conform legii 52/2003, Ministerul Culturii trebuie sa publice clar toate datele specificate mai jos: “(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.”

Ministerul Culturii va prezenta până la data de 4 octombrie 2013 un punct de vedere cu privire la solicitările formulate de toţi participanţii la discuţie.

Sursa foto: CODD Moldova


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑