Raluca Iacob

cultural policy analysis & planning | project management | NGOs | governance | grants | culture in schools | audience development

Argumentul fondurilor UE împotriva culturii

| 0 comments

“Premierul Ponta afirmă că intenţia legată de Muzeul Antipa a fost crearea cadrului legal care să permită extinderea activităţii pe spaţii ale Muzeului Ţăranului şi atragerii de fonduri UE prin Ministerul Mediului. […] Premierul a explicat că nu era vorba despre desfiinţarea Muzeului Antipa, ci de mai mult spaţiu pentru desfăşurarea activităţii şi posibilitatea de a beneficia de fonduri comunitare prin intermediul Ministerului Mediului, dar că a renunţat la această idee pentru a nu genera noi neînţelegeri şi scandaluri politice.” (conform articol Mediafax din 18 decembrie 2013)

Un scurt comentariu cu privire la legătura dintre fondurile UE şi dorinţa de comasare MŢR/Muzeul Satului şi trecere a Muzeului Antipa în subordinea Ministerului Mediului, în atenţia premierului Ponta. 

Muzeul Antipa şi Muzeul Tăranului Român au avut acces direct la fondurile UE, nu a fost nevoie să treacă sau să aştepte să primească aceste fonduri de la Ministerul Mediului sau de la Ministerul Culturii. Faptul că nici Muzeul Antipa, nici Muzeul Ţăranului Român nu au accesat direct fonduri structurale şi de coeziune nu înseamnă că au lipsit fondurile la Ministerul Culturii, înseamnă că ceva din condiţiile de accesare ale acestor fonduri sau priorităţile pentru finanţări pentru 2007-2013 a fost de natură să îi îndepărteze, să nu facă această perspectivă atractivă sau posibilă pentru nevoile şi ideile de proiecte corespunzătoare misiunii lor. Da, Ministerul Mediului a fost autoritate pentru POS Mediu iar Ministerul Culturii nu a fost nici măcar Organism Intermediar, dar nu văd cum pe axe prioritare care ţin de ape uzate, canalizate şi zone de risc (inundaţii etc) aţi fi reuşit să includeţi şi o activitate specifică domeniului muzeal şi nici cum se va putea face ceva în viitor în acest sens.

Dacă vă preocupă cu adevărat răspunsul lipsei participării la competiţia pe proiecte pentru fondurile structurale şi de coeziune, puteţi să îi luaţi pe domnii directori ai MŢR şi ai Muzeului Antipa la o discuţie. Sunt convinsă că va fi o discuţie foarte interesantă şi cu informaţii utile, de natură să vă clarifice situaţia. Poate veţi afla ceva şi despre slaba prezenţă a culturii în priorităţile de finanţare pentru 2007-2013 şi despre birocraţia înfiorătoare aferentă accesării. Singurele proiecte cu fonduri structurale şi de coeziune care au implicat aceste instituţii în perioada 2007-2013 au fost de fapt ale Fundaţiei Culturale Artex, care a implementat în contextul Programului Operaţional Regional proiectele Muzeul national de istorie naturala “Grigore Antipa” – traditie si continuitate  cu un buget total 926.270 lei din care 632.476 lei contribuţie de la UE şi 96.731 lei de la bugetul de stat, respectiv Muzeul Tăranului Român-datini şi obiceiuri pierdute cu un buget total de 897.388 euro, din care 615.145 leu de la UE şi 94.081 lei (ambele Domeniul Major de Interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica). Nu continui cu lista de proiecte realizate de Muzeul Ţăranului Român cu fonduri europene (comunitare, nu structurale, din acelea mai dificil de condus, fiind proiecte de cooperare culturală), sunt convinsă că dacă va exista interes, le veţi afla, cum veţi afla şi despre proiectele Muzeului Antipa. COMPLETARE (mulţumesc Magda Minoiu: Muzeul Naţional al Ţăranului Roman a derulat în perioada 2011-2013 proiectul IMPLEMENTARE SOLUŢII DE E-EDUCATIE IN CADRUL MUZEULUI NATIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN, cu o finanţare nerambursabilă de 3.360.724 lei din care 2.743.023 lei fonduri europene din FEDR şi 617.701 lei de la bugetul de stat în cadrul Programul Operaţional Creşterea Capacităţii Economice. “Din nefericere , acest proiect nu s-a finalizat din cauza problemelor de finanţare apărute între Ministerul Culturii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comunicaţiilor.” (Magda Minoiu, comentariu Facebook) ) 

Dacă aţi dorit să vă referiţi în declaraţia dvs la faptul că, poziţionat ca un muzeu al mediului, Muzeul Antipa ar putea avea mai multe şanse la finanţare în viitor, atunci cineva v-a informat incorect. Da, există un obiectiv tematic dedicat răspunsului statelor membre al UE la “protecția  mediului și promovarea uitlizării eficiente a resurselor” şi da, nu mai există precizări atât de explicite despre obiectivele ce ţin cultură sau patrimoniu în viitorul cadru de accesare 2014-2020, dar asta nu înseamnă că nu vor putea fi accesate fonduri de către operatori culturali. Cu o singură condiţie, domnule premier, şi anume ca Ministerul Culturii, Ministerul Fondurilor Europene şi Guvernul României în general să aibă inteligenţa să poziţioneze oportun rolul culturii pentru atingerea obiectivelor fondurilor UE în România şi să creeze condiţii atractive de accesare a acestor fonduri în sectorul cultural. Dacă nu se va reuşi acest lucru, da, muzeele vor avea de suferit şi vor rămâne oportunităţi nevalorificate. În orice caz, domnule premier Ponta, Ministerul Mediului nu va putea da direct Muzeului Antipa fonduri comunitare, în condiţiile în care aceşti bani vin pe bază de proiect depus la Autoritatea de Management, proiect care este evaluat şi apoi banii ar putea merge direct la muzeu?

Dar dacă vă îngrijorează accesarea fondurilor structurale şi de coeziune în cultură în general, domnule premier, atunci mai degrabă puteţi cere mai mult de la Ministerul Culturii, cum ar fi o mai energică informare şi consultanţă pentru accesarea fondurilor, o recunoaştere a acestuia ca Organism Intermediar şi în general mai multă transparenţă legată de cheltuirea banului public, deci şi european. Cum a fost posibil ca Ministerul Culturii să nu atragă deloc fonduri structurale şi de coeziune şi să nu fie prezent în nicun Comitet de Monitorizare pentru programele operaţionale din această perioadă (cu excepţia PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative)? E o întrebare bună, vă invit să îi aflaţi răspunsul. Ar trebui de asemenea să discutaţi cu responsabilii din cadrul Ministerului Culturii, sigur vă vor oferi nişte informaţii importante. Sunt oameni capabili care se ocupă de dezvoltarea de proiecte cu fonduri nerambursabile şi este din acest punct de vedere inexplicabil cum a fost posibil ca un proiect depus de Ministerul Culturii de mai mult timp pentru finanţare din PODCA să fie încă în evaluare (este vorba despre Rețeaua Națională a Resurselor Culturale ReCultura, depus in cadrul Axei Prioritare III “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunii 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, APEL 5).

Nu pedepsiţi Ministerul Ţăranului Român pentru problemele structurale  şi cele întreţinute chiar de Guvernul României în ceea ce priveşte finanţarea culturii pe bani publici (naţionali şi europeni) în România!

sursa foto: pagina evenimentului Facebook Salvează MTR! Identitatea, cultura şi istoria se respectă, nu se comasează grosolan

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed