Raluca Iacob

reflective practioner working to support the value of public culture

De ce ar renunța Primăria Municipiului București la un serviciu de care poate fi mândră?

| 0 comments

Iulia Popovici a semnalat la începutul săptămânii dispariția de pe site-ul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti (ARCUB) a apelului de finanțare pentru proiecte culturale pentru anul 2018. Deși nu a fost făcută publică o informație oficială, unii spun că Primăria Generală a Municipiului București (PMB) a decis să organizeze apelul pentru proiecte direct, prin structurile proprii, motiv pentru care a oprit apelul de proiecte în desfășurare, deschis de ARCUB. În continuare vreau să discut ce se poate întâmpla dacă acest zvon se confirmă.

Trebuie spus că ARCUB este înființat ca serviciu public de interes local în subordinea Consiliului General al PMB, nu ca instituție publică de cultură – de pildă, așezământ cultural (și ca subtipologie, eventual centru cultural). Prin urmare, activitatea sa nu este organizată de un program multi-anual al managerului instituției aprobat ca anexă la contractul de management și actualizat anual. Aceasta cred că a fost dintotdeauna una dintre vulnerabilitățile ARCUB, justificată poate prin faptul că Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale este mai degrabă croită pentru căminele și casele de cultură din mediul rural și mic urban, decât pentru activitatea unui centru de proiecte cu atribuții multiple, de la organizare de evenimente culturale și educaționale, la elaborare de strategii și gestionare de finanțări nerambursabile. Totuși, cred că dacă în acest moment și în această situație ARCUB ar fi fost o instituție de cultură iar contractul de management al directorului Mihaela Păun ar fi prevăzut printre proiectele aprobate și conținute în anexa la contractul semnat explicit și acordarea de finanțări nerambursabile pentru realizarea de proiecte și programe culturale pe bază de concurs conform legislației specifice în cultură, ar putea exista o negociere și poate chiar o acțiune publică care să conteste decizia PMB. Așa cum arată acum Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARCUB, acordarea de sprijin financiar este una dintre multiplele atribuții ale instituției.

Dincolo de teama că, ajungând la Primărie, fondurile vor fi acordate discreționar, netransparent și pe baza unei competiții pur formale, teamă pe care nu o pot invoca până când nu avem dovezi că se va materializa, mai important mi se pare că această mutare va însemna cel mai probabil  și utilizarea unei legi mai permisive și mai generice ca bază legală pentru organizarea concursului de proiecte: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în defavoarea Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale. Multe primării și consilii județene fac de fapt deja asta, din motive diverse, dintre care cel mai răspândit pare a fi faptul că Legea 350/2005 este o reglementare generalistă, care se aplică și pentru acordarea de finațări pentru proiecte din alte domenii – cum ar fi proiectele de tineret, proiectele sociale sau de mediu sau cele realizate de culte sau asociații sportive -, iar urmând aceleași reglementări și pentru acordarea de proiecte culturale, se scutesc resurse umane și financiare interne responsabile de gestionarea acestora. Pe scurt, nu mai trebuie decât minimal adaptată procedura. Realitatea este însă că între cele două legi sunt diferențe majore, care privesc: cine poate solicita fonduri, ce tipuri de acțiuni culturale sunt finanțate, structura conținutului cererilor de finanțare, cheltuielile eligibile, constituirea comisiilor de selecție, evaluarea cererilor de finanțare, calendarul depunerii de cereri de finanțare. Sigur, în Legea 350/2005 se spune că acolo unde există o lege specifică de finanțare, se va folosi aceea, dar cine verifică și cine trage la răspundere?

Nu este clar de ce PMB ar considera că este bine să ia această atribuție de la ARCUB, în condițiile în care instituția dezvoltase deja competențe în acest sens, inclusiv un sistem informatic de depunere a proiectelor, câștigase încrederea unor persoane capabile care se înscriseseră ca evaluatori în anii trecuți, arătease un interes sincer de a învăța și a fi mai bună în acordarea de finanțări și era deja cunoscută și vizibilă pentru cei interesați să aplice. Personal, când mergeam prin țară, dădeam drept exemplu PMB că a investit în ARCUB pentru ca instituția să se dezvolte astfel. Este o dovadă de maturitate și de profesionalism din partea PMB să păstreze acordarea de finanțări nerambursabile la ARCUB, știut fiind că principiul „arm’s length body” pentru acordarea de finanțări este un proces de bună practică la nivel internațional.

Orice motiv ar exista pentru retragerea acestei atribuții, cred că PMB trebuie să îl comunice și să explice decizia, să existe un dialog cu operatorii culturali și o posibilitate de revenire asupra deciziei. Să ne reamintim că anul trecut în mai doamna Primar General Gabriela Firea a invitat mai multe ONGuri la o întâlnire cu doamna Director Mihaela Păun și reprezentanți ai structurilor care gestionau fonduri pentru proiecte sociale și de tineret, oferind experiența ARCUB drept exemplu, care poate fi îmbunătățit, pentru practica acordării finanțărior nerambursabile la nivel local.

Ce s-a schimbat de atunci până acum? Putem avea o discuție despre asta? Doamna Firea, susținerea acordării de finanțări nerambursabile de către ARCUB este unul dintre lucrurile care vă fac cinste național și internațional! De ce ați vrea să renunțați la asta?

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed