Raluca Iacob

reflective practioner working to support the value of public culture

Despre „programele culturale strategice” în legislația alocării de finanțări nerambursabile pentru cultură

| 0 comments

Pe 19 aprilie 2018 pe site-ul Ministerului Culturii și Identității Naționale a fost publicat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. Acesta reprezintă o reluare a unui demers din 7 septembrie anul trecut, care poate fi consultat.

Principala modificare este din punctul meu de vedere introducerea noțiunii de program cultural strategic, care va avea parte de un tratament special din punctul de vedere al procedurilor de alocare de fonduri de către autoritățile finanțatoare.

Am comparat proiectele de lege din septembrie 2017 și din aprilie 2018 și din acest punct de vedere nu există decât o diferență notabilă: introducerea în proiectul de lege mai recent a posibilității ca și autorităţile administraţiei publice centrale sau locale să poată realiza cu fonduri atribuite direct programe culturale considerate strategice. În proiectul de lege din septembrie 2017 acestea nu fuseseră incluse.

În septembrie 2017 am trimis o contribuție în perioada de consultare publică, în care am făcut o serie de observații și recomandări și am solicitat organizarea unei dezbateri publice, iar în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, articolul 6, paragraf (7), MCIN era obligat să organizeze această dezbatere.

Nu doar că dezbaterea publică nu a fost organizată, dar nu am primit nici măcar o confirmare de primire a contribuției și un răspuns sumar la o lună după ce am trimis, deși am solicitat acest lucru și prin e-mail, și telefonic.

Revenind la miza mare a acestor modificări, vă invit să citiți ce am în scris și trimis în septembrie 2017.

Vă invit și pe voi să trimiteți mesaje până pe 30.04.2018 în care să vă exprimați punctul de vedere și să solicitați o dezbatere publică. Detalii despre consultarea publică și unde se trimit contribuțiile, pe site-ul MCIN: http://www.cultura.ro/proiect-de-lege-1

 

——————————————————————————————————————-

Textul contribuției trimise pe 17 septembrie 2017, în perioada de consultare publică:

Stimată doamnă / Stimate domn,

Cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pus în consultare publică pe data de 7 septembrie 2017, în calitate de președinte al Asociației MetruCub – resurse pentru cultură doresc să fac câteva observații și propuneri.

Necesitatea modificărilor este argumentată ca fiind în primul rând derivată din iminența organizării unor acțiuni de mare anvergură, amintite în corpul expunerii de motive: Centenarul Marii Uniri în anul 2018; Susținerea acțiunii europene „Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2021”; pregătirea participării României ca invitat de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig 2018; procedura asigurării Președinției române a Consiliul UE  (ianuarie – iunie 2019); Pregătirea participării României în anul 2019 la Festivalul Internaţional de Artă Europalia; organizarea Sezonului cultural România-Franţa, ce marchează în anul 2018 Centenarul creării României moderne şi care se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2018-30iunie 2019.

Este evident că este nevoie ca finanțarea evenimentelor, proiectelor și programelor aferente acestor manifestări să aibă ancore legislative potrivite, iar în acest moment acestea lipsesc. Cred că este necesară analizarea măsuri în care introducerea categoriei de program cultural strategic dublează sensul care există deja în lege prin cea de program cultural prioritar, cu diferența că acelea se referă la programe și proiecte care pot fi încredințate inclusiv unor persoane juridice de drept privat.

În acest sens, consider restrictivă definirea programelor culturale strategice drept „ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale subsumate [...] a căror realizare este încredinţată organelor de specialitate ale administrației publice centrale şi/sau instituțiilor publice [...].” De altfel, Asociația Timișoara – Capitală Europeană a Culturii este un ONG, deci o structură privată non-profit care nu se încadrează în această categorie și care nu va putea beneficia de această oportunitate legislativă pentru a primi și gestiona fondurile publice destinate derulării acțiunilor cuprinse în dosarul de candidatură, dacă modificarea se va așa cum apare acum în proiectul de lege supus consultării publice.  Propun considerea persoanelor juridice de drept privat drept destinatari cărora le-ar putea fi încredințată derularea programelor culturale strategice, prin coroborare însă cu introducerea unor precizări mai clare în lege legate de felul în care este stabilit care sunt programele culturale strategice și cum este decis care sunt organizațiile cărora le sunt încredințate proiectelor și acțiunile culturale subsumate.

Consider că este necesar să există norme metodologice clare pentru declararea anumitor programe drept programe culturale strategice și a organizațiilor care le vor implementa, riscul fiind ca prin nedefinirea acestora, să se deschidă drumul unor abuzuri, care să asigure anumitor instituții o sursă de venit alocată discreționar. O sugestie ar fi includerea în textul proiectului de lege o referire expresă la acțiunile majore amintite în expunerea de motive. Intenția legiuitorului ar trebui clar și definit legată de aceste evenimente (momentan acestea apar cu mențiunea „cu titlu de exemplu” în expunerea de motive) iar acest lucru ar trebui să apară clar, pentru a preveni abuzurile și comporamentul discreționar.

Nu în ultimul rând, consider că modificarea OG 51/1998 este oportună și propunerile înaintate de legiuitor  ar fi bine să meargă mai departe prin reconsiderarea oportunității de a considera temeiul nevoii culturale de urgență drept un temei suficient pentru acordarea discreționară (prin atribuire directă, cf art. 1 alin. (2) lit. h), fără asigurarea transparenței și liberei concurențe pentru un procent important din bugetul autorității finanțatoare (între 2 % și 8%, cf art 12, paragraf (3) ).

Cadrul legal de finanțare din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale are nevoie de o revizuire mai substanțială și consider că în perioada următoare ar fi oportună deschiderea unei discuții mai largi, bazate pe cercetare și dezbateri ample, pentru a sprijini actul cultural, în beneficiul publicului, al actorilor culturali și al culturii române.

În final, doresc să solicit organizarea unei dezbateri publice, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, articolul 6, paragraf (7): „Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.”

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

Raluca Iacob

Președinte al Asociației MetruCub – resurse pentru cultură

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed