Raluca Iacob

reflective practioner working to support the value of public culture

Material sintetic în sprijinul consultării publice pe marginea unui proiect de Ordonanță despre patrimoniul cultural

| 0 comments

Tabel comparativ aplicat prevederilor conținute de proiectul de Ordonanță privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (http://www.cultura.ro/proiect-ordonanta-0)

Notă: textul de mai jos centralizează informația din Nota de fundamentare disponibilă pe site-ul MCIN, informația din proiectul de act normativ și prevederile legale în vigoare – ultima formă actualizată, consultată pe 26 august 2018 pe site-ul www.legislatie.just.ro.

Acest document nu este un document oficial, ci a fost realizat de mine, pentru a veni în sprijinul specialiștilor și asociațiilor profesionale, dar și jurnaliștilor interesați de subiect.

În perioada 21-31.08.2018 actul normativ se află în etapa de consultare publică. Conform site-ului MCIN, „propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii si Identității Naționale, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 31.08.2018”.

De asemenea, vă reamintesc că în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, articolul 7, paragraf (9): „Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituita sau de către o alta autoritate publica.”

Document de descărcat (format Word): tabel comparativ OG 21 august 2018

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed